آکاایران: استدلال یک شیرازی

آکاایران:  

1.      اگر پیاده روی / دوچرخه سواری برای سلامتی مفیده پستچی باید همیشه زنده باشه!


2.      یه نهنگ تمام روز رو شنا می کنه، ماهی و آب می خوره ولی چاقه !


3.      یه خرگوش بیشتر وقتا در حال دویدنه و جنب و جوش داره و گیاه خواره ولی فقط 1.5 سال عمر می کنه !


4.      یه لاک پشت جنب و جوش نداره ، به آرامی حرکت می کنه و هیچ کاری نمی کنه ولی 450 سال عمر می کنه !


 
 
خودتون قضاوت کنید ، باز هم می گید ورزش کنم ؟


.

منبع :