آکاایران: کلیپی دیدنی از یک خطای

آکاایران:  به تصویر زیر توجه نمایید این تصویر واقعی است.

عکس زیر متحرک است لطفا تا لود کامل صبر کنید

 موسیقی ایرانی

 هنرپیشه زن ایرانی

.

منبع :