آکاایران: بیا اونقد ساپورت ساپورت کردید که گندش در اومد

آکاایران: لطیفه های جدید و مطالب فیسبوکی (سری 16)

به سلامتی سیگاری که روش با صداقت نوشته سرطان زا ، نه آبمیوه اى که به دروغ نوشته ١٠٠% طبیعی…!بسلامتی هر چی رفیق با صداقته حتی از نوع ناباب

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

احمدی نژاد کم مونده بگه تو این هشت سال کشور گشایی هم کردم!
اقا جون مدرسه های هوشمند پیش کش “بخاری نفتی ها” رو جمع میکردی بچه های مردم تو اتیش نسوزن…

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::
.
ﺳﻠــــــــﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ راه رو درست میرم..
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
ﺷﻤﺎﺭﻩ کسایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﻢ ﺍﺱ ﻣﻴﺪﻥ:
Takhfif
Vitrin
Mosabeghe
Pishvaz
RAMEZAN
ﺩﻫﮑﺪﻩ ﺍﺑﻲ ﭘﺎﺭﺱ
ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺍﺳﺘﺎﺭ :ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻟﺖ ۲۹۵۰ ﺕ
مامان : سبزی ،نون بخر
.
:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
زبونتو با انگشتت بگییر ۳ بار بگو داریوش….
.
.
.
خودتی خودتی خودتی

استاتوس های فیس بوک

.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
دوست شدن با کسی که یک بار ترکت کرده،
مثل پوشیدن لباس چرکات بعد از دوش گرفتنه….
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران :: 

.
اینم عکس من توی دانشگاه

استاتوس های طنز

چیه چرا اینجوری نیگا میکنید؟ خب من روی سکو نشستم
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
من خود دلم از مهر تو لرزید، وگرنه
تیرم به خطا می رود اما به هدر نه!

دل خون شده ی وصلم و لب های تو سرخ است
سرخ است ولی سرخ تر از خون جگر، نه

با هر که توانسته کنار آمده دنیا
با اهل هنر؟ آری! با اهل نظر؟ نه!

بدخلقم و بدعهد، زبان بازم و مغرور
پشت سر من حرف زیاد است! مگر نه؟

یک بار به من قرعه ی عاشق شدن افتاد
یک بار دگر، بار دگر، بار دگر … نه!
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
آقا ما یه روز حوصلمون سر رفت زنگ زدیم ۱۱۸ بد گفتم: شماره ادیسون رو لطف کنید؟
اونم یه شماره داد – مام زنگیدیم
یکی ورداشت گفت تیمارستان فارابــــی بفرمائید
.

 :: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::
.

استاتوس های زیبا
نه بنز داشتن!
ﻧﻪ ﯾﻪ ﻭﯾﻼ !
ﻧﻪ ﺷﮑﻢ ﺷﺶ ﺗﯿﮑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ !
ﻧﻪ ﯾﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺮﻧﺪ !
ﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎ ﺩﺍﻑ ﮐﻨﺎﺭﺷﻮﻥ . . .
ﺍﯾﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺭﻭﺡ ﺑﺰﺭﮒ داشتند و یه دنیا ﻣﻌﺮﻓﺘ
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
یکی نیست ک الان باش گپ بزنیم؟
اگه این پست رو ی دختر میذاشت ۱۰۰۰نفر بش مسج میدادن
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران :: 

.
دقت کردین دخترای فیس بوک هی دارن خوشکل تر میشن

ناقلا ها نرم افزار جدید بیدا کردن.
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران :: 

.
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﺳﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻫﺎﯼ
ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﭼﯿﻪ؟
ﻣﺜﻼ : ﺑﺎﻧﻮ ، ﻋﺮﻭﺱ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ، ﻋﺮﻭﺱ ﮔﻞ، ﺯﯾﺒﺎﻭ …
ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ …
ﺍﺑﻮﺫﺭ ، ﺑﻬﻤﻦ ﭼﻤﻦ ﺯﻥ، ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﺼﻄﻔﯽ، ﺟﻌﻔﺮ ﻗﯿﭽﯽ ﺧﻔﻦ !!
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران :: 

.
اینم  عکس جوانی های من سال ۱۳۴۰ اون موقع سایت آکا ایران وجود نداشت اینجا همش بیابون بود

استاتوس های خنده دار

.
:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ ﻣﻌﺪﻟﺖ ۱۸ ﺑﺸﻪ !
ﻣﻦ : ﺑﺎﺷﻪ ! ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ ﻣﻌﺪﻟﻢ ۲۰ ﻣﯿﺸﻪ !
ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ … !؟
ﻣﻦ : ﺧﻮﺩﺕ ﺳﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﯼ
.

:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ

ﮐﺸﺖ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺍﺩﻣﯿﻦ ﻫﺎ …( ﺍﮐﺸﻦ)
ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻠﻲ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮﺩ!… (ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺁﻣﻴﺰ)
ﺩﻳﺸﺐ ﺯﻳﺮ ﭘﺴﺘﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﮔﻼﺑﯽ… (ﻋﺸﻘﻮﻻﻧﻪ)
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﮏ ﻣﺸﺖ ﻻﻳﮏ! … (ﻭﺳﺘﺮﻥ)
ﺑﻼﮎ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ!… (ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ)
ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻨﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ؟؟؟… (ﭘﻠﻴﺴﻲ)
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺍﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ!… (ﻋﺸﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ)
ﻓﺮﻧﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ… (ﻣﺴﺘﻨﺪ)

.
:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::
 

.
مقصر دخدرا نیستن که!

انقده خوبن و ماهن که پسرا به یدونش قانع نمیشن !!

.
:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

.
اینم طرح خلاقانه ژاپنی ها برای افراد سیگاری در اماکن عمومی

استاتوس های جذاب

.
:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::

 .

استاتوس های جالب

.
:: مجله ایـنترنتی آکا ایران ::
.

استاتوس

منبع :