آکاایران: خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن

خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن

خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن -آکابه دختر بودنت افتخار کن

آکاایران: خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن

 

 
خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن

کارتون روز: دلداری به قبول نشدگان کنکور

 
 
خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن

تصاویر خنده دار با مطالب طنز

 
 
 
خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن

پیامک های پرسشی

 
 
خانم شلوارمو ول کن وا اینا چرا این کارا رو می کنن

ترول های جدید

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات