عکس سخت ترین سوال جهان را جواب دهید

عکس سخت ترین سوال جهان را جواب دهید -آکا

آکاایران: عکس سخت ترین سوال جهان را جواب دهید


آکاایران:  

کدام دانش آموز خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

کدامشان دوقلو می باشند؟

چند تا زن در عکس دیده میشود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت می باشند؟

سختسوالجهانجوابدهید


آکا ایران
آکا ایران » سرگرمی » طنز » عکس سخت ترین سوال جهان را جواب دهید

منبع :

سوال

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات