آکاایران: ازدواج یعنی …(طنز)

آکاایران: اگر ازدواج به این معناست بهتره تنها بمونم…طنز
 
 

منبع :