رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکارستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود -آکا

آکاایران: رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود

آکاایران:  

تصور کنید وارد یک رستوران می شوید! سر میز خود نشسته و می خواهید سفارش غذا دهید که ناگهان یک میمون از شما سفارش غذایتان را می گیرد ! چه حسی به شما دست می دهد؟

 

این رستوران که در شهر توکیو پایتخت ژاپن قرار دارد، 2 میمون را به عنوان پیشخدمت استخدام کرده است.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود

 

این 2 میمون به منظور کمک به گارسون های این رستوران به کار گرفته شده اند.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود

 

هریک از این میمون ها وظیفه جداگانه ای در این رستوران بر عهده دارد. یکی از آنها که 12 ساله است، وظیفه دارد غذاها و نوشیدنی ها را نزد مشتری ها ببرد، اما میمون کوچک تر مسوولیت دادن حوله و دستمال کاغذی به مشتریان را برای پاک کردن دست هایشان را بر عهده دارد.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود

 

گفتنی است؛ مدیر این رستوران ادعا کرده است که با استخدام این 2 میمون تعداد مشتریان این رستوران 2 برابر شده است.

 

رستورانی جالب که توسط میمون ها اداره می شود

 

 

تهیه و تنظیم : مجله آکا ایران

 

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات