آکاایران:  

این حوله می تواند سورپرایز و کادوی بزرگی برای کسانی که علاقه شدیدی به پیتزا دارند باشد . در ادامه عکس های جالب و دیدنی از حوله ای را می بینید که شبیه پیتزا مخصوص است .

حوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکاحوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکا

 

حوله پیتزا

 

حوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکاحوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکا

 

حوله پیتزایی

 

حوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکاحوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکا

 

حوله پیتزا مخصوص

 

حوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکاحوله ای خلاقانه شبیه پیتزا  عکس -آکا

 

 

 

تهیه و تنظیم : مجله آکا ایران

 

 

منبع :