bxs1bxs2bxs3bxs4bxs5

 بعد از انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ ایرانیان همیشه در صحنه در صفحه شخصی این افراد کامنت هایی گذاشتند.

 

هجوم به صفحه اینستاگرام هیلاری کلینتون

برخی از مردم کشورمان مانند اکثر وقایع بین المللی مهم که به سراغ صفحه اینستاگرام چهره های مطرح می روند، بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به سراغ صفحه اینستاگرام هیلاری کلینتون، دونالد و ایوانکا ترامپ رفتند و پیام هایی را برایشان گذاشتند.

آکاایران: باز هم ملت همیشه در صحنه ایران در واکنش به انتخابات امریکا

,باز هم ملت همیشه در صحنه ایران در واکنش به انتخابات امریکا,کاریکاتور طنز,کاریکاتورهای طنز

,باز هم ملت همیشه در صحنه ایران در واکنش به انتخابات امریکا,کاریکاتور طنز,کاریکاتورهای طنز

منبع :