آکاایران: طنز مرد باس...

آکاایران:  

 

************************

 

مرد باس روزی 1 ساعت کنار خانمش بشینه، بگه:
خانمم! من آماده ام!
هرچی دلت میخواد غر بزن …

 

************************

 

مرد باس هیجانی باشه و زندگیو
برا زنش یکنواخت نکنه …

 

************************

 

مرد باس غیرتی باشه…
رو زنش غیرت داشته باشه
تا هر کی نگاه چپ بهش کرد استادش کنه

 

************************

 

مرد باس خودش بازوشو بگیره جلو بگه :
بفرما خانوم گاز بگیر تا کبود شه !!

 

************************

 

مرد باس واسه زنش لواشک
و آلوچه و پاستیل بخره!

 

************************

 

مرد باس همین که گفتی حوصلم 
سر رفته بگه حاضر شدی خبرم کن
موهاتم نریز بیرون …

 

************************

 

مرد باس مرد باشه …
با جَنَم باشه حرفش حرف باشه
حالا میخواد نیم کیلو باشه یا 120 کیلو

 

************************

 

مرد باس اَخمش دلتو بلرزونه ….

 

************************

 

مرد باس موهاش کوتاه باشه …
پیرهن مردونه بپوشـه…
بُو ادکلنش همه جا رو بر داره

 

************************

 

مرد باس مرد باشه نه فقط یدک بکشه
اسم نر و نرونگیشو

 

************************

 

مرد باس خشن باشه دستشو بکوبه
رو میز داد بزنه بگه امشب من
ظرفا رو میشــــــــــــــــورم

 

************************

 

مرد باس ته ریش داشته باشه…..

 

************************

 

مرد باس چشاش سگ داشته باشه
نه اخلاقش که

 

************************

 

مرد باس خانومشو با “میم” مالکیت صدا بزنه

 

************************

 

مرد باس گریـه کردنم بلد باشه 

 

************************

 

مرد باس خریدار ناز زنش باشه …

 

************************

 

مرد باس با وجود همه مردونگیش به عیالش
ابراز عشق و علاقه کنه اونم هر روز …

 

************************

 

مرد باس قَد بلند باشه و چشم اَبرو مشکی
ته ریش هم داشته باشه …

 

************************

 

مرد باس با وجود تمام غرورش مهربون باشه
با وجود تمام لج بازیهاش وفادار باشه …

 

************************

 

مرد باس اَبروهای فابریک داشته باشه
زُمخت و کَت و کلفت …

 

************************

 

مرد باس آشپزیش خوب باشه
هر چند وقت ی بار زنشو سورپرایز کنه…

 

************************

 

مرد باس هر شب برقای خونه رو قطع کنه,
تا خانمش بترسه بپره تو بغل آقــاش

 

************************

 

مرد باس روزی یه بار بیخود و بی جهت
عربده بزنه: عیال میخوامت ب مولــا

 

************************

 

مرد باس وقتی دستاشو میگیری چند لحظه یه بار
دستاتو فشار بده
که بفهمی حواسش بهت هست…

 

************************

 

مرد باس بغلش بوی آرامش بده نه هوس

 

************************

 

مرد باس خنده و شیطونیاش واسه زنش باشه،
اخمش واسه بقیه …

 

************************

 

مرد باس فکر کنه یه زن تو دُنیاس
اونم خانومشه …

 

************************

 

مرد باس وقتی میخواد با منزل بره بیرون
در ماشین رو واسه خانومش باز کنه
(مرد باس جنتلمن باشه! بعلــــه )

 

************************

 

مرد باس وقتی خانومش حسودی میکنه
بغلش کنه و بگه ….
من فقط مال تـــــــــــوام دیونه !

 

************************

 

مرد باس وقتی قهر میکنه، حداقل
حرف بزنه خو !!!

 

************************

 

مرد باس ترشی باز حرفه ای باشه و هیچ وقت
از خرید لواشک برا زنش دریغ نکنه !

 

************************

 

مرد باس حسادت بقیه ی زنارو نسبت
به زن خودش برانگیزه

 

 

به نظر شما مرد باس دیگه چطور باشه؟!   (:

منبع :