آکاایران:  فقط تو ایرانه که هر کاری میکنی توقع داری هیچ کی ازت ناراحت نشه ولی با کوچکترین چیزی از همه ناراحت میشی

 

***********************************

فقط تو ایرانه که تو می تونی ایرادهای همه رو بگی ولی کسی حق نداره ایراد های تو رو بگه

 

***********************************

 فقط تو ایرانه که هر کاری میکنی کسی نباید بهت مشکوک بشه

 

***********************************

فقط تو ایرانه که حرف های همه چرته هر چی من بگم درسته

 

***********************************

 فقط تو ایرانه که “قسم” معنی داره

 

***********************************

فقط تو ایرانه که مردی به زورِ بازو و زور گفتنه

 

***********************************

 فقط تو ایرانه که خودتو بزرگ میدونی و همه رو از دم بچه

 

***********************************

فقط تو ایرانه که فکر میکنیم که فقط بالای چشم ما ابروِ نه بقیه

 

***********************************

فقط تو ایرانه که میتونی هر جوری خواستی رفتار کنی بعد بگی بهت از گل نازکتر نگفتم

 

***********************************

 فقط تو ایرانه که پسرا از خود گذشتگی رو برای دخترا میدونن

 

***********************************

 فقط تو ایرانه که اگه این استاتوس رو بذاری توقع نداری کسی ناراحت شه ولی اگه کسی بذاره ناراحت میشی

 

***********************************

 فقط تو ایرانه که بقیه دروغ میگن من راستگوترینم

 

***********************************

 فقط تو ایرانه که کارای بدِ بقیه رو یادآوری میکنی ولی خودت بی ایراد ترینی

 

***********************************

فقط تو ایرانه که :
.
.
جلو کامیونا مینویسن یا ابوالفضل و یا علی و ….
داخل کامیونم عکس حمیرا و مهستی و بقیه خواننده ها رو میچسبونن

بعد بارشونم مواد مخدره ..

منبع :