bxs1

آکاایران: مجموعه کاریکلماتور های قشنگ و جدید

در بیشتر سفیدی ها

یک نقطه سیاه نفس می کشد.

bxs2

بگذارید حقتان را بخورند،

مرگ حق است.

bxs2

بیهوده متاز،

مقصد همه خاک است.

bxs2

خوش به حال فقیر،

یک حرف بیشتر از غنی دارد.

bxs2

چون گوش شنوایی نیافتم،

حرف هایم را می نویسم.

bxs2

شاید تفاوت دید من و تو

در نمره عینکمان باشد.

bxs2

قند خون

مزه تلخی به زندگی می دهد.

bxs2

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن

وقتی جماعت خودش هزار رنگ است.

bxs2

به غصه هایم خندیدم و دردهایم را

به تعصب وا داشتم.

bxs2

یک عمر دلم را پشت قفس ِ سینه ام زندانی کردم

تا مبادا دلم اسیر ِ کسی شود.

bxs11
ارسال شده در تاریخ :

منبع :