آکاایران: مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا | قلقلک کلمات حوصله که سر برود ، اجاق زندگی خاموش میشود ! کاریکلماتور های جذاب و زیبا در خوش نویسی ایرانی ، خط فقر…

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا -

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا - -آکامجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا - -آکا

آکاایران: مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا

حوصله که سر برود ،

اجاق زندگی خاموش میشود !

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

در خوش نویسی ایرانی ،

خط فقر بیش از خطوط زیبای دیگر دلبری می کند.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

اگر حرف مفت را می خریدند ،

الان میلیاردر بودم !

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

عاشق پرنده ای هستم

که آزادیش را با آب و دانه معاوضه نمی کند.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

راننده تاکسی اسکناس روگرفت وبهم گفت:

یک نفری؟

مکث کردم وگفتم:

خیلی وقته!

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

گریه

تمام شادی چشمانم را ربود.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

برای اینکه کفشهایش را برق بیاندازد ،

بندهای آن را در پریز فرو میکرد !

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

عمر هزار پا،

کفاف بستن بند کفشهایش را نمیدهد.

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

موجود بدبین

با خورشید آدم برفی می سازد

کاریکلماتور های جذاب و زیبا

گل نیلوفر به علت علاقه زیادش به کاکتوس

خودش را دور سیم خاردار پیچاند.

مجموعه کاریکلماتور های جذاب و زیبا

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کاریکلماتور عکس

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات