پیامک بچه گودزیلا

پیامک بچه گودزیلا -آکاپیامک بچه گودزیلا -آکا

آکاایران: پیامک بچه گودزیلا

آکاایران: بچه ای انگشتش رو کرده بود تو دماغش، بهش نگاه کردم گفتم تو مهد کودک چی بهت یاد دادن؟
میگه به تو چه… تو دانشگاه بهت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟؟؟

منبع :

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
تبلیغات