آکاایران: پیامک بچه گودزیلا

آکاایران: بچه ای انگشتش رو کرده بود تو دماغش، بهش نگاه کردم گفتم تو مهد کودک چی بهت یاد دادن؟
میگه به تو چه… تو دانشگاه بهت یاد ندادن تو کار دیگران دخالت نکنی؟؟؟

منبع :