آکایران :مجید دواچی در روزنامه قانون نوشت:
شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه ٢٢٣١ را تصویب و توافق هسته ای وین را تایید کرد .
بنا به گزارش آکاایران : لازم است به مو شکافی ابعاد پنهانی این قطعنامه مهم بپردازیم :
١) دو رقم سمت راست قطعنامه، یعنی «٣١» اشاره به سی و یکم تیر ماه تاریخ تصویب قطعنامه دارد .
٢ ) حاصل ضرب دو رقم سمت چپ قطعنامه، یعنی ٢×٢=٤ اشاره به تیر ماه یعنی چهارمین ماه سال، دارد .
٣) مساوی بودن مجموع رقم های سمت راست و چپ قطعنامه یعنی ٢٢=٣١ نشان بازی برد - برد دو طرف مذاکره است .
٤) مجموع سه رقم سمت چپ قطعنامه یعنی ٢٢٣=٧ اشاره به خارج شدن ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل دارد .
٥) مجموع سه رقم سمت چپ قطعنامه یعنی ٢٢٣=٧ اشاره به لغو هفت قطعنامه قبلی شورای امنیت علیه ایران دارد.
٦) سومین رقم سمت چپ قطعنامه ، ٣ بوده که نشان درگیر بودن سه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این قضیه دارد. یعنی خاویر سولانا، کاترین اشتون و فدریکا موگرینی.
٧) مجموع رقم های دوم و سوم قطعنامه یعنی ٢٣=٥ نشان پنج عضو دایم شورای امنیت است.
٨) مجموع سه رقم سمت راست قطعنامه یعنی ٢٣١=٦ برابر با  ٥١ و نشانه تعداد کشورهای یک طرف مذاکره است.
٩ ) رقم سمت راست قطعنامه یعنی ١ نشان طرف دیگر مذاکرات یعنی ایران  است .
١٠) حاصل ضرب رقم های قطعنامه یعنی ٢×٢×٣×١=١٢ نشان 12 ماه سال و دائمی بودن لغو تحریم ها  است.
آیا این 10 دلیل کافی نیست که دلنگرانان ایمان آورده و دست از مخالفت با توافق هسته ای بردارند!؟!

منبع :