مجله خط خطی - کیارش زندی: بله، همین که عرض کردم، درست خواندید... فکر نکنید
,طنز؛ تاثیر موز در تاریخ ایران! طنز,موز,نسل سوخته,جوک، طنز، لطیفه خنده دار، چیستان، جوکهای جدید، جوک خفن

طنز؛ تاثیر موز در تاریخ ایران! طنزچون اینجوری در ذهن ما رسوب کرده و چیزی که رسوب کند، طبق همان قاعده جاذبه، ته نشین می شود و هر چه ته نشین شد به مرور ریشه می دواند و هر چه ریشه دواند، ماندگار می شود و هر چه ماندگار شد، رفته رفته تبدیل به عادت و سنت و اصالت می شود. برای همین تغییر دادنش سخت می شود.

اصولا چیزهای سنتی در برابر مدرن شدن مقاومت می کنند، برای مثال به عنوان یک غذای سنتی هرگز در قورمه سبزی نمی توانیم هویج بریزیم، ولی اجازه داریم در پیتزا که برای ما غذایی مدرن است، هر چه دور و برمان بود را بریزیم! بماند که همین پیتزا را اگر یک ایتالیایی اصیل و سنتی ببیند؛ سکته می کند چون خرق عادت نموده ایم! و ترک عادت موجب مرض است.

برای نسل ما، نه تنها ,طنز؛ تاثیر موز در تاریخ ایران! طنز,موز,نسل سوخته,جوک، طنز، لطیفه خنده دار، چیستان، جوکهای جدید، جوک خفن

نسل سوختهما دلواپسی در اعماق وجودمان ریشه کرد. برای هر چیزی زود دلواپس می گشتیم و وقتی دلواپس می شدیم دورش را می پیچیدیم و می تنیدیم... حصارها می ساختیم و ممنوع می کردیم و تابلو می زدیم.

خودمان هر جا تشخیص می دادیم، تابلوی ممنوع برمی افراشتیم و چون شعارنویسی خوراک مان بود، کنارش با اسپری اضافه می کردیم: «پارک = پنچری» چون ما خودمان دلواپس و برابر قانون بودیم.

رفته رفته، دلواپسی و سنت برایمان عادت شد و عادت برایمان سنت و دلواپسی. زمان گذشت، موز ارزان شد ولی ما هنوز هم باورش داشتیم و دلواپس بودیم که ندکند از چنگ مان در برود.

زمان گذشت ولی اما از هیچ چیز نگذشتیم. ما رسوب کردیم و دلواپس ماندیم.

زمان گذشت ولی ما هرگز به موز و قورمه سبزی خیانت نکردیم.

زمان گذشت و هر چه گذشت، بیشتر به گذشته عشق ورزیدیم.

زمان گذشت، ولی دلواپسیِ ما نگذشت.

ما پر شدیم از گذشته و حسرت و دلواپسی و محرومیت و ممنوعیت و بستنی کیم دوقلو!

یادش به خیر، چقدر دلواپس آب شدنش در یخچال های یونولیتی بودیم که در صندوق عقب پیکان، قبل از مسافرت جاساز کرده بودیم.
گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات