آکایران :شهرام شهید ی در روزنامه شهروند نوشت:
هفته نامه تماشاگران نوشت صداوسیما به دلیل این که کارتون بل و سباستین باعث ترویج نگهداری سگ می شود پخش آن را ممنوع کرده است. حالا که این طور است تصمیم گرفتیم جدول عدم پخش دیگر کارتون ها را هم به همراه علت پیشنهادی ما برای جلوگیری از پخش آنها تهیه و خدمتتان عرضی کنیم:
کارتون
بنا به گزارش آکاایران : یوگی و دوستان
پت و مت
پینوکیو
سندباد
زبل خان
بارباپاپا
مهاجران
فوتبالیست ها
پسر شجاع
ملوان زبل
علت پیشنهادی برای جلوگیری از پخش
خیلی بد است که مردم ببینند برخی می توانند یک کشتی پرنده را هدایت کنند بدون این که سقوطی رخ بدهد یا مشکلی فنی پیش بیاید اما در برخی نقاط جهان تپ و تپ هواپیما سقوط کند یا به علت نقص فنی فرود اضطراری داشته باشد. لعنت به یوگی که دستاوردهای صنعت هوای یما را خدشه دار می کند.
به علت شباهت رفتاری به برخی مسئولان به ویژه برخی مقامات سابق پخش این کارتون می بایست مادام العمر متوقف شده و سازنده اش را هم محاکمه کنند.
یعنی چه که هر که دروغ بگوید دماغش بزرگ می شود؟ مگر شهر هرت است؟ وقتی کودک این کارتون را می بیند و بعد که خودش دروغ می گوید دماغش بزرگ نمی شود باور می کند که دروغ نگفته بلکه حقیقت را بیان کرده و همین می شود که سودای سیاستمدار شدن به سرش می زند.
به علت ترویج سفر به نقاط دیگر دنیا و تبلیغ خروج ارز از کشور باید جلوی این برنامه گرفته شود.
معنی ندارد که زبل خان این جا زبل خان اونجا زبل خان هرجا باشد. این به نوعی ترویج فرهنگ حضور در نقاطی است که نباید باشید و صلاح نیست باشید. عینهو این خبرنگاران سمج.
به علت ترویج فرهنگ تغییر شکل دادن و شکل عوض کردن توصیه می شود این کارتون نه تنها توقیف نشود که پخش آن ٢٤ ساعته شود
به دلیل اشاعه فرهنگ مهاجرت و پدیده فرار مغزها اکیدا توصیه می شود پخشش متوقف شود.
به علت بالابردن انتظار از فوتبالیست های وطنی در یادگیری تکنیک بیش تر و نیز نشان دادن داوری بدون غش در این کارتون که توقع ها را بالا می برد باید از پخش این کارتون هم جلوگیری کرد.
ما که نفهمیدیم پدر پسر شجاع چرا اسم ندارد و همه کار و رفتارش مشکوک است. برای همین بهتر است از پخش این هم جلوگیری شود.
با توجه به ترویج فرهنگ مصرف گرایی اسفناج و نیز بادی بیلدینگ به زور دوپینگ و ترویج خشونت پخش این کارتون هم صلاح نیست.

منبع :