در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران, برای محک زدن تست هوش شما عزیزان ,  تست هوش تصویری جدید اردیبهشت 98 را تهیه کرده ایم. امیدواریم از تست هوش برای شما عزیزان سرگرم کننده و مفید باشد. برای مشاهده پاسخ صحیح تست به آخر مقاله مراجعه کنید...

 

 تست هوش شماره الف)

تست هوش تصویری کلاس اول
 

تست هوش شماره ب)

تست هوش تصویری برای کودکان 3 ساله

تست هوش شماره ج)

تست هوش تصویری ریاضی

 

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

پاسخ تست هوش :

تست هوش شماره الف)

گزینه A

تست هوش شماره ب)

گزینه A

تست هوش شماره ج)

گزینه A