Image result for ‫علامت معما‬‎

دانلود بازی حدس زدن کلمات برای اندروید

آکاایران:در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران، معمای تصویری حدس کلمات از روی تصویر را گردآوری کرده ایم. در این تست هوش جالب , تصاویری را مشاهده میکنید که هر تصویر بیانگر کلمه ای است که شما باید حدس بزنید. برای به چالش کشیدن ذهن خود در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

تست شماره یک)  

معما حدس زدن کلمات از روی تصاویر

بازی حدس زدن کلمه برای ایفون

تست شماره دو)  

معما حدس زدن کلمات از روی تصاویر

حدس بزنید کدام کودک دختر است

تست شماره سه)  

معما حدس زدن کلمات از روی تصاویر

حدس بزنید ریاضی دوم دبستان

 

برای مشاهده کلمات در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب تست هوش :

جواب تست شماره یک) 

مذاب 

جواب تست شماره دو) 

پادری

جواب تست شماره سه) 

حوصله  (ح+وصله)تبلیغات