آکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات تست هوش آکاایران,دو تست هوش تصویری جدید را برایتان فراهم کرده ایم که معمولا بچه های رشته ریاضی فیزیک میتوانند حل کنند! آیا شما هم میتوانید این معما ها را جواب بدهید؟ برای مشاهده این معماهای تصویری در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

تست هوش های تصویری جدید با جواب 

 

آیا میتوانید شکل پایین را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید؟

2- تست هوش شماره یک:

تست هوش تصویری سخت

مجموع زاویه های داخلی یک چند ضلعی به جز یکی از زاویه ها 1110 درجه است.زاویه ای را که کنار گذاشته ایم چند درجه است ؟

برای این سوال دو جواب وجود دارد. 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ تست هوش : 

جواب تست شماره یک)

به این شکل به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود.

تست هوش تصویری ریاضی

جواب تست شماره دو)

150

راه حل:

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی برابر است با 180 ضرب در تعداد اضلاع منهای2 

2 تا از کوچکترین مضارب 180 که از 1110 بزرگتر باشد:

1) (9-2)*180=1260

=> x=1260-1110=150