آکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران , تست هوش تصویری جدیدی را برای شما عزیزان و همراهان آکاایران گردآوری کرده ایم. در این تست هوش شما باید بخشی از تصویر که اشتباه است را بیابید.برای سنجش هوش, ادامه این مقاله را دنبال کنید.

اشتباه تصویر کجاست؟

1-تست هوش شماره یک

2-تست هوش شماره دو

تست هوش تصویری سخت

 

3-تست هوش شماره سه

تست هوش قوی

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب تست هوش اشتباه تصویر کجاست :

جواب تست هوش شماره یک

تست هوش کودک سه ساله

جواب تست هوش شماره دو

تست هوش تصویری

 

جواب تست هوش شماره سه

تست هوش

تبلیغات