آکاایران: در این مقاله سری جدید تست هوش های تصویری جدید را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم . امیدواریم از حل این معما ها لذت ببرید. با آکاایران همراه باشید.

 گزینه مناسب را بیابید

 

معمای شماره 1)

تست هوش سخت

معمای شماره 2)

تست هوش استخدامی
 

معمای شماره 3)

تست هوش با جواب

 

معمای شماره 4)

تست هوش تصویری سخت

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

پاسخ معمای گزینه مناسب را بیابید:

معمای شماره 1)

گزینه A) ستون دوم اولین علامت یک طرفه است. ستون سوم ستون دوم منهای یک خط است.

معمای شماره 2)

گزینه E) ستون اول زیر ستون دوم = ستون سوم

معمای شماره 3)

گزینه E)  چرخش منظم برای دو رقم و اضافه کردن یه خط

مای شماره 4)

گزینه شماره b