آکاایران: در این مقاله سری جدید تست هوش های تصویری جدید را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم . امیدواریم از حل این معما ها لذت ببرید. با آکاایران همراه باشید.

 گزینه مناسب را بیابید

 

معمای شماره 1)

معمای شماره 2)

تست هوش تصویری

معما تصویری همراه با جواب

 

معمای شماره 3)

تست هوش تصویری

معما تصویری ریاضی با جواب

 

معمای شماره 4)

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری 2018 با جواب

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

پاسخ معمای گزینه مناسب را بیابید:

معمای شماره 1)

گزینه A) ستون دوم اولین علامت یک طرفه است. ستون سوم ستون دوم منهای یک خط است.

معمای شماره 2)

گزینه E) ستون اول زیر ستون دوم = ستون سوم

معمای شماره 3)

گزینه E)  چرخش منظم برای دو رقم و اضافه کردن یه خط

مای شماره 4)

گزینه شماره b

 
تبلیغات