آکاایران: تست هوش, تست هوش تصویری گزینه متفاوت, تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری گزینه متفاوت کدام است؟تست هوش تصویری گزینه متفاوت کدام است؟

آکاایران: تست هوش تصویری گزینه متفاوت کدام است؟

تست هوش, تست هوش تصویری گزینه متفاوت

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری گزینه متفاوت را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

پنج زنجیره (رشته) علامت داریم. یکی از این زنجیره ها با بقیه متفاوت است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری گزینه متفاوت کدام است؟تست هوش تصویری گزینه متفاوت کدام است؟

تست هوش, تست هوش تصویری گزینه ی متفاوت

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش: علائم متفاوت

گزینه آخر

تمام گزینه های دیگر هنگامی که چرخه علائم را در نظر میگیریم، همه یکسان هستند (توالی یکسان علامت ها) فقط تفاوت در شروع از علامت های مختلف است.

منبع:ihoosh.ir

حتما بخوانید:  تست هوش iq تصویری حاصل جمع خاص
.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات