معمای ریاضی درصد مساحت رنگی -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد معمای ریاضی درصد مساحت رنگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تست هوش و معما از سایت سرگرمی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

 

یک 10 ضلعی منتظم داریم و همانطور که در شکل مشخص شده، بخش از آن رنگ شده است. مساحت قسمت رنگی را مشخص نمایید.

 

معمای ریاضی درصد مساحت رنگی
,معمای ریاضی, معمای ریاضی درصد مساحت رنگی, معما و تست هوش,[categoriy]

آکاایران: معمای ریاضی درصد مساحت رنگی

به گزارش آکاایران: معمای ریاضی با جواب

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

 

پاسخ معمای ریاضی

40%

ممکن است راه حل شما متفاوت باشد؛ در اینجا یکی از راه حل ها را مشاهده می کنید.

مساحت مثلث نارنجی (مشخص شده در شکل پایین) به صورت زیر است:

Tri-Area = 1/2 × a × h  :مساحت مثلث نارنجی

مساحت مستطیل مورد نظر، چهار برابر مساحت مثلث است:

Rect-Area = a × 2h = 4 × (1/2 × a × h) = 4 × Tri-Area

از طرفی مساحت مثلث نارنجی برابر یک دهم مساحت کل 10 ضلعی است:

Rect-Area = 4/10 × مساحت ده-ضلعی

یعنی 40% مساحت ده-ضلعی

 

,معمای ریاضی, معمای ریاضی درصد مساحت رنگی, معما و تست هوش,[categoriy]

معما همراه با جواب

 


.

منبع : beytoote.com

معمای ریاضی درصد مساحت رنگی گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات