loading...

آکاایران: معما با جواب, معمای درصد مساحت رنگی, معما های ریاضی

تست هوش با جواب

آکاایران: معمای درصد مساحت رنگی | تست هوش با جواب

معمای ریاضی, معمای درصد مساحت رنگی

در این مطلب از ابرتازه ها معمای درصد مساحت رنگی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

یک ۱۰ ضلعی منتظم داریم و همانطور که در شکل مشخص شده، بخش از آن رنگ شده است. مساحت قسمت رنگی را مشخص نمایید.

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

تست هوش تصویری

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ معمای ریاضی:

۴۰%

ممکن است راه حل شما متفاوت باشد؛ در اینجا یکی از راه حل ها را مشاهده می کنید.

مساحت مثلث نارنجی (مشخص شده در شکل پایین) به صورت زیر است:

Tri-Area = 1/2 × a × h  :مساحت مثلث نارنجی

مساحت مستطیل مورد نظر، چهار برابر مساحت مثلث است:

Rect-Area = a × ۲h = 4 × (۱/۲ × a × h) = 4 × Tri-Area

از طرفی مساحت مثلث نارنجی برابر یک دهم مساحت کل ۱۰ ضلعی است:

Rect-Area = 4/10 × مساحت ده-ضلعی

یعنی ۴۰% مساحت ده-ضلعی

تست هوش با جواب

معما با جواب, معمای درصد مساحت رنگی

منبع:ihoosh.ir

.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات