معمای المپیادی

آکاایران: معمای المپیادی: خرس قطبی

آکاایران معما با جواب

 

به گزارش آکاایران در یک زمستان سرد، خرس قطبی ۸۸ قطعه گوشت دقیقا به اندازه های ٬۲٬۱ تا ۸۸ را در غاری ذخیره کرده است. او هر روز یکی از این قطعه گوشت ها را به صورت تصادفی (و با احتمال برابر) انتخاب می کند. اگر اندازه ی گوشت، عدد فردی بود، آن را کاملاً می خورد. اگر زوج بود، آن را دقیقاً نصف می کند، یک نصف آن را می خورد و نصف دیگر را مجدداً در غار قرار می دهد. اگر گوشتی موجود نباشد، خرس می میرد. با این الگوریتم٬ خرس ما چند روز می تواند دوام بیاورد؟

 

الف) ۸۵ روز

ب) ۸۷ روز

ج) ۸۸ روز

د) ۱۷۳ روز

هـ) ۱۷۵ روز

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ معمای المپیادی: خرس قطبی

گزینه (د) درست است.

مستقل از ترتیب انتخاب گوشت ها با تکه گوشت اولیه ای که بزرگ ترین توان ۲اش K باشدK+1 روز زنده می ماند. پس ترتیب خورده شدن گوشت ها هیچ تاثیری در تعداد روزهای زنده ماندن خرس ندارد.

 

شمارش را این گونه انجام می دهیم: ۸۸ تکه گوشت اولیه داریم، به علاوه ی⌊88/2⌋ که تعداد گوشت های مضرب ۲ هستند که نصف آن ها در ابتدا خورده و نصف آن ها باقی مانده، به علاوه ی ⌊88/4⌋ که تعداد گوشت های مضرب ۴ هستند که دوبار نصف شده اند و هنوز باقی مانده اند و به همین ترتیب تا تمامی گوشت ها تمام شوند که در نهایت برابر است با:

1+2+5+11+22+44+88=173

 

منبع:ihoosh.irهوش خود را بسنجید

  • تست هوش
  • تست هوش 2
  • تست هوش و IQ جدید ماه(بسیار دقیق)
  • معمای زندانی (تست هوش)
  • یه تست هوش باحال
  • اگه دنبال چندتا معمای جالب می گردی!!
.

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

المپیاد کامپیوتر خرس قطبی , فرمول معمای خرس و گوشت , معمای خرس و گوشت , معمای خرس قطبی , چیستان خرس

تبلیغات