تصویر پنهان

آکاایران: معمای یافتن تصویر پنهان در عکس

آکاایران: معمای یافتن تصویر پنهان در عکس

معمای جالب تصویری که به هوش و توجه بالا نیازمند است .

تصویر پنهان

به گزارش آکاایران: در تصویر بالا یک « گرگ » پنهان شده است که 90% افراد نمی توانند زیر 10 ثانیه آنرا پیدا کنند

تصویر پنهان

به تصویر بالا توجه کنید زیر 15 ثانیه شارژری که به گوشی متصل است را پیدا کنید

تصویر پنهان

در تصویر بالا یک « پاندا » پنهان شده است، افرادیکه بتوانند زیر 10 ثانیه آنرا پیدا کنند ؛ قطعا از

تیزبینی و توجه بالایی برخوردارند

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

پاسخ تست هوش تصویر پنهان در عکس را بیابید:

تصویر پنهان

تصویر پنهان در عکس

تصویر پنهان

تصویر پنهان در عکس را بیابید

تصویر پنهان

تست هوش تصویری با پاسخ

برچسب ها: معما
.

منبع : talab.org

تبلیغات