تست هوش جدید

یه تست هوش جدید برای بچه های باهوشیه تست هوش جدید برای بچه های باهوش

آکاایران: یه تست هوش نوین برای بچه های باهوش

آکاایران: یه روز ۴ تا حیوون تصمیم گرفتن از یه درخت نارگیل برن بالا.

شیر
میمون
زرافه
سنجاب

اون ها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهن که کدام یک برای چیدن موز ازدرخت، از همه سریع تر بالا می رود.
فکر می کنی کدام یک برنده می شود؟ پاسخ، بازگو کننده شخصیت توست
پس با دقت فکر کن

.

.

.

اگرپاسخ شما :
شیر است =خسته و کسل هستی
میمون = گیج هستی
زرافه = کاملاٌ تعطیل هستی
سنجاب = ناامید هستی
چرا؟
برای این که:
درخت نارگیل که موز ندارد!!
مشخص است که تحت فشارهستی و زیاد کار کردی. باید یک مدتی استراحت کنی!!

منبع : جام – بازنشر : ابرتازه ها

یه تست هوش نوین برای بچه های باهوش
.

منبع : abartazeha.com

تبلیغات