معمای جنایی پرونده قتل

معمای جنایی پرونده قتل -آکامعما و تست هوش

آکاایران: معمای جنایی پرونده قتل

آکاایران: افرادیکه به معماهایی جنایی علاقه دارند معمای زیر را از دست ندهند . اگر شما کارگاه خوبی هستید پس معمای زیر را حل کنید .

در طول هفته گذشته چهار پرونده قتل به اداره پلیس شهر رسید. بر اساس تحقیقات انجام شده، اطلاعات زیر درباره مظنون و محل وقوع جرم در این پرونده ها به دست آمده است:

– خانم قرمز از چاقو استفاده کرده است، ولی نه در کتابخانه.
– قتل دیگری به کمک طناب و در فرودگاه به وقوع پیوسته که البته توسط آقای آبی انجام نشده است.
– قتلی که در موزه به وقوع پیوسته با اسلحه گرم انجام شده و در هنگام وقوع قتل دیگر، آقای ارغوانی در کتابخانه حضور نداشته است.
– آقای آبی هیچ گاه در موزه نبوده و خانم بنفش هم از طناب استفاده نکرده است.
– احتمال استفاده از چوب بیس بال در آشپزخانه ۵۰ درصد است.

با توجه به اطلاعات بالا آیا می توانید تعیین کنید که هر مظنون کجا و با چه وسیله ای مرتکب جنایت است؟

چند توضیح:
۱- افراد نام برده شده، مظنونین به قتل و مکان های مشخص شده، محل وقوع قتل هستند.
۲- هر وسیله تنها توسط یک قاتل و هر مکان تنها محل وقوع یک قتل است.
۳- راه حل مدنظر، تعیین قاتل، محل و ابزار قتل است (چهار مظنون، چهار مکان، چهار ابزار).

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

جواب معما :
– قتل نخست: خانم قرمز چاقو آشپزخانه
– قتل دوم: آقای ارغوانی طناب فرودگاه
– قتل سوم: آقای آبی چوب بیسبال کتابخانه
– قتل چهارم: خانم بنفش اسلحه گرم موزه

منبع :

معمای جنایی


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آينده جرم شناسي وجرم شناسي آينده

تبلیغات