آکاایران: اگر دلتون میخواد که ضریب هوشی خودتونو بسنجید , به تست هوش هاییکه در ادامه ی این مطلب وجود داردپاسخ دهید و ضریب هوشی خود را بسنجید! در این مقاله جدیدترین تست هوش تصویری را برای شما عزیزان ارائه داده ایم . برای مشاهده ادامه مطلب با آکا ایران همراه باشید.

تست هوش شماره 1)

تست هوش تصویری با جواب

تست هوش شماره 2)

در شکل زیر تعداد مثلث ها را بیابید.

تست هوش تصویری 2019
 

 تست هوش شماره 3)

آیا می توانید تعداد آجرهای مفقود شده تصویررا مشخص کنید !؟

تست هوش تصویری ریاضی

تست هوش شماره 4)

یک حرف انگلیسی E با ظاهری مشخص داریم (در سمت راست شکل مشخص شده است.)

به دنبال تمام E های مشابه می‌گردیم که البته می‌تواند اندازه و جهت‌های متفاوتی داشته باشند. در مجموع چند حرف متشابه قابل شمارش است؟

تست هوش تصویری با جواب


 

 

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

•.•

جواب تست هوش شماره 1)

۲۴مربع

جواب تست هوش شماره 2)

۳۵ مثلث

تست هوش تصویری برای کودکان 3 ساله

جواب تست هوش شماره 3)

40 آجر

به ترتیب از بالا به پایین، تعداد آجرهای مفقود شده در هر ردیف برابر است با:

1 3 3 5 6 5 5 4 2 2 3 1 = 40

جواب تست هوش شماره 4)

44 عدد

تست هوش تصویری سخت با جواب