در این بخش از سایت آکاایران طنز یارانه را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

طنز یارانه

لطیفه درمورد یارانه ها

طنز یارانه

ای که پسته خورده ای هر روز و شب در سال نو/انصرافی بده از یارانه و یاری نما دولت نو

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

خودشکن یارانه گرفتن خطاست/ این ۴۵ تومن مایه ننگ شماست

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم/ یارانه را باطل کنم دندان رندان بشکنم

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید/ قطع یارانه کنید و دل من شاد کنید

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

بگذار تا بگریم از فقر در بهاران / یارانه ام نگیرم! قسط میدهم فراوان

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

مشترک گرامی یارانه شما به زودی قطع خواهد شد. شما در “۱۳ بدر” مشغول خوردن کباب دیده شده اید.(گشت نامحسوس هدفمندی یارانه ها)

 طنز یارانه

طنز یارانه ها

طنز یارانه

 پیامک بعدی دفتر رئیس جمهور به شهروندان: یعنی تو محتاج ۴۵ تومن یارانه ای؟ خجالت داره برو انصراف بده

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

خیزید و خر آرید که هنگام خزان است/یارانه نگیرید که دولت نگران است

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

یارانه نگیرید که چرک کف دست است/چرکی که پر از میکروب و آسیب و زیان است

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

دوستت دارم قد یه بشکه بنزین

خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین

روز تولد تو بهترینم، هدیه بهت میدم یه کارت بنزین!

اگر تبعیدت کردن باهاتم ، اگر شکنجت کردن باهاتم

اگر اعدامت کردن باهاتم

ولی اگر بنزین خواستن ، من با اونام ! گفته باشم !

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

مورد داشتیم طرف تو جمع گفته من انصراف دارم از یارانه!!!!
پسرش با پول یارانه برج می سازه!!!!
واقعا که!!!!

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

یار یار “یارانه”
اونی که براش می میرم
یار یار “یارانه”
به عشق اون اسیرم
یار یار “یارانه”
ماهی یه بار می گیرم
یار یار “یارانه”
شاید دیگه نگیرم
یار یار “یارانه”
بعد تو من می میرم
یار یار “یارانه”

طنز یارانه

لطیفه در مورد یارانه ها

 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
یارانه نگیرید که دولت نگران است
کفگیر ته دیگ زده دولت تدبیر
باد بدی از جانب صندوق وزان است
دخل همه را کرده طرف خرج عطینا
این کار ز موجودی صندوق عیان است
فیکس است حقوق من و تو در همه سال
نرخ همه اجناس ولی در نوسان است
آن چیز که مفت است فقط جان من و توست
حتی چُس فیل و پفک و چیپس گران است
یارانه نگیرید اگرچند بمیرید
در روز جزا اجر همه باغ جنان است
از فرط نخوردن چه کسی مرده بَبَم جان؟
دانید نخوردن چقدر پرهیجان است؟
ای کاش که سوراخ همه دوخته می شد
آن چاه بزرگی که مسمی به دهان است
یارانه نگیرید که چرک کف دست است
چرکی که پر از میکروب و آسیب و زیان است
این چرک ولی بهر فلانی شده نعمت
بابک همه جا در پی این چرک روان است
طی دو سه سالی شده در چرک شناور
دارایی او گُنده تر از حدس و گمان است
یارانه نگیرید اگر طالب فیضید
این فیض نه آن ناصر با نام و نشان است
از سوژه اگر تا به سحر شعر بگویم
از نوک قلم قافیه چون سیل روان است
جاوید ولیکن بکش آن زیپ دهان را
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است
القصه که یارانه نگیرید ز دولت
چون عامل آلزایمر و فتق و سرطان است

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ": ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﮕﯿﺮﺍﻥ ، ﻫﻔﺖ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ، ﺍﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ."

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻤﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺖﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻤﯽ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ ،ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰﺩ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﻫﻤﯽ ﺑﺮﺩﻡ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻫﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭﺍﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻭ ﺩﭘﺮﺷﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ / ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭﺍﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺣﻮﺍﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﺩ.
ﺳﺘﺎﺩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

لقمان را گفتن ادب از که آموختی ؟اونقد خودش رو زد، اونقد خودش رو زد که نگو¦.گفت غلط بکنم دفعه ای دیگه به شما چیزی یاد بدم

طنز یارانه

طنز انصراف یارانه

دوستت دارم قد یه بشکه بنزین

خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین

روز تولد تو بهترینم، هدیه بهت میدم یه کارت بنزین!

اگر تبعیدت کردن باهاتم ، اگر شکنجت کردن باهاتم

اگر اعدامت کردن باهاتم

ولی اگر بنزین خواستن ، من با اونام ! گفته باشم !


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عیدی یارانه 94

گردآوری توسط بخش کاریکاتور و تصاویر طنز سایت آکاایران
طنز

از دریافت یارانه انصراف دهید! (طنز)

سوال و جواب های ثبت نام یارانه !(طنز) از دریافت یارانه انصراف دهید! (طنز) مرحله اول: شما خجالت نمی کشی اومدی ثبت نام یارانه؟! آخه 45500تومن ارزشی داره که از
طنز

مراحل ثبت نام یارانه (طنز) -

مراحل ثبت نام یارانه (طنز)   سیارسریع می نویسد: “ما از آنجا که خودمان از سرویس های جاسوسی و بهداشتی غرب پول می گیریم، برای دریافت یارانه اقدام نکر
طنز

پیامک های طنز یارانه ای

پیامک های طنز یارانه ای ای که پسته خورده ای هر روز و شب در سال نو/انصرافی بده از یارانه و یاری نما دولت نو   ******************************   خودشکن یارانه
خنده دار

مطلب طنز و خنده دار درباره حذف یارانه

آکاایران به دنبال حذف برخی اقشار جامعه از دریافت یارانه، ما در این پست از سایت آکا مطلب طنز و خنده دار درباره حذف یارانه را در نظر گرفته ایم. با ما همراه باشید. . مطلب طنز و خنده
طنز

طنز یارانه

در این بخش از سایت آکاایران طنز یارانه را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. طنز یارانه ای که پسته خورده ای هر روز و شب در سال نو/انصرا
طنز

طنز؛ چی کار کردی که یارانه ات قطع شد؟

آیدین سیار سریع در روزنامه قانون نوشت:دولت عزیز مدتی است یواشکی و به طوری که زیاد درد نگیرد در حال حذف یارانه افراد پردرآمد است. در این راه چند مورد تلفات هم گزارش شده که افراد ب
طنز

یارانه ها و خوشه سوم(طنز)

ای مرفه کارمند بی حقوق ای که بسیارید ایندم جوق جوق ای نوشته فرم ها را بهر پول ای بخورده زین سبب بسیار گول فرم یارانه نمودی پر عزیز تا روی با پول آن سوی ِ ونیز فرم
طنز

تعدیل یارانه ها ( طنز )

گفتند وزن و قافیه تعطیل می‌شودقحطی استعاره و تمثیل می‌شودرضا جعفرییارانه هام هرچه که تعدیل می شوداشکم ز شوق می چکد و نیل می شود هر یک شوفاژ بسته بماند غنیمت استآب دماغم آمده ق
طنز

طنز؛ یارانه نگیرید که دولت نگران است...!

مجله خط خطی:خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 1یارانه نگیرید که دولت نگران استکفگیر ته دیگ زده دولت محمودباد بدی از جانب صندوق وزان است 2دخل همه را کرده طرف خرج عطینااین کار ز
طنز

طنز؛ گرفتن یارانه عمر را کم می‌کند!

ایسنا: برنامه‌های صدا و سیما در خصوص انصراف از دریافت یارانه هر لحظه شکل هجومی‌تری به خود می‌گیرند.پیربرناش در ادامه طنز خود در قانون نوشت: در برنامه‌های اولیه انصراف از دریافت ی
سوال

سوال و جواب های ثبت نام یارانه !(طنز)

مرحله اول: شما خجالت نمی کشی اومدی ثبت نام یارانه؟! آخه 45500تومن ارزشی داره که ازش انصراف نمی دی؟! اصلا هیچ می دونی اگه بیخیال یارانه ات بشی، مسئولین می تونن با بخشی از پول حاصل
تبلیغات