آکاایران: مجموعه: کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتور مسئول مورد نظر در دسترس نیست!

 کاریکاتور مفهومی

کاریکاتور مدیران سیل زده!!!

 کاریکاتور روز

کاریکاتور سین هشتم، سیل 

 کاریکاتور سیاسی

کاریکاتور گلستان را سیل برد مسئول مربوطه را خواب...!!!!

کاریکاتورهای غم انگیز درباره سیلکاریکاتورهای غم انگیز درباره سیل

کاریکاتور سیل

 کاریکاتور سیلاب

کاریکاتور مدیریت بحران سیل ...

 

 کاریکاتور اجتماعی

کاریکاتور سین هشتم سیل!!!

 کاریکاتور درباره سیل

کاریکاتور سیل 

 کاریکاتور سیل

کاریکاتور سیل گلستان و مسئولان تعطیل

 کاریکاتور مدیریتی

کاریکاتور مهمان ناخوانده عید امسال!

 کاریکاتور جدید

کاریکاتور توقع مردم از مسئولین در شرایط بحران سیل

 کاریکاتور مفهومی

کاریکاتور سین هشتم، سیل 

 کاریکاتور روز

کاریکاتور سیل

 کاریکاتور سیاسی

کاریکاتور مدیریت بحران سیل

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

.

منبع : beytoote.com