آکاایران: کاریکاتور قدیمی ترین مجریان تلویزیون !

  کاریکاتور قدیمی ترین مجریان تلویزیون ! -آکاکاریکاتور قدیمی ترین مجریان تلویزیون !

 

قدیمی ترین مجری های صدا و سیما!

محمدرضا حیاتی – شفیعی و مجید قناد

.

منبع :