loading...

آکاایران: پند نوشته های دلپذیر و عبرت آموز فلسفی

با سلام به تمام همراهان مجله اینترنتی نیک شو. امروز و در این پست، پند نوشته هایی دلپذیر و آموزنده را برای شما آورده ایم تا با هم به مرور آن ها بنشینیم.

پند نوشته ها

نوشته های زیبا

آکاایران: پند نوشته های دلپذیر و عبرت آموز فلسفی

محبت تجارت نیست، بیایید اگر خوبی کردیم، یادمان برود تا بعدا با به زبان آوردنش ارزش خوبی و محبتمان را از بین نبریم.

نوشته های زیبا

به راستی که روزی چشم ها بسته می شوند و دست ها مشت. غیر خودمان و خدای خودمان از هیچ کس توقعی نداشته باشیم.

نوشته های زیبا

دوستان و وفاداران انسان همیشه در وقت سختی و مشکل مشخص می شوند.

نوشته های زیبا

خداوندا، یاری مان کن تا اگر چیزی شکستیم، دل نباشد.

نوشته های زیبا

بیایید مهربانی پیشه مان باشد نه پول و قدرت و زور بازوهایمان…

نوشته های زیبا

تو با رفتنت مرا رنج دادی اما زخم های من روزی خوب می شوند، تو عشق را بی اعتبار کردی…

نوشته های زیبا

صد بار گر توبه شکستی بازا… بیایید همانند او بتوانیم بدی ها را ببخشیم و همیشه به آدم ها فرصت بدهیم.

نوشته های زیبا

به راستی که آدم ها وقتی در موقعیت های متفاوت قرار بگیرند می توانند به کلی عوض شوند و هیچ کاری هم ازشان بعید نیست…

نوشته های زیبا

نمی شود همیشه همه چیز طبق مراد باشد… بیایید فاصله بگیریم از آنها که لیاقت محبت را ندارند.

نوشته های زیبا

مباش در پی آزار خلق و هر چه خواهی کن…. که در شریعت ما غیر از این، گناهی نیست….

نوشته های زیبا

دوری کنید از کسی که سرش به سمت شماست اما چشمانش جاهای دیگر را هم می بیند، دستانش در دست شماست اما حواسش جای دیگر….

نوشته های زیبا

خیلی تفاوت دارد، خیلی…..

نوشته های زیبا

.

منبع : niksho.com

تبلیغات