نوشته زیبا

آکاایران: منتخب زخم نوشته دلپذیر از بازیگر حسین پناهی

آکاایران: منتخب زخم نوشته دلپذیر از بازیگر مرحوم حسین پناهی

به گزارش آکاایران: داستان زخم نوشته حسین پناهی

پشت چراغ قرمز

پسرکی با چشمان معصوم  و دستانی کوچک گفت :

چسب زخم نمی خواهید ؟

پنچ تا  ، صد تومن  ،

آهی کشیدم و با خود گفتم :

تمام چسب زخم هایت  را هم که بخرم ،

نه زخم های من خوب می شود نه زخم های تو …


.

منبع : nazweb.ir

تبلیغات