loading...
آکاایران: مجموعه: شهر حکایت

حکایت «دوری از پرچانگی» -آکا

آکاایران: حکایت «دوری از پرچانگی»

حکایت آموزنده

 

به گزارش آکاایران: گروهی از حکیمان فرزانه به درگاه انوشیروان آمدند و درباره موضوع مهمی به گفتگو پرداختند، ولی بوذرجمهر (بزرگمهر) که برجسته ترین فرد حکیمان بود، خاموشی نشسته بود حرفی نمی زد.
حاضران به او گفتند: (چرا در این بحث و گفتگو با ما سخن نمی گویی؟)
بوذرجمهر پاسخ داد: وزیران همانند پزشکان هستند، پزشک جز به بیمار دارو ندهد وقتی که من می بینم رأی شما درست است، سخن گفتن درباره آن، از حکمت و راستکاری دور است:

 

چو کاری بی فضول من بر آید             مرا در وی سخن گفتن نشاید(۱۳۱)
و گر بینم که نابینا و چاه است                     اگر خاموش بنشینم گناه است


 


.

منبع : beytoote.com

تبلیغات