داستان جذاب و کوتاه گاندی و لنگه کفش -آکاداستان جذاب و کوتاه گاندی و لنگه کفش -آکا

آکاایران: داستان جذاب و کوتاه گاندی و لنگه کفش

آکاایران: هدف از گذاشتن داستان و خواندن آن ها این است که با شخصیت ها و نوع افکار و … بزرگان و افراد مشهور در زمان های قدیم بیشتر آشنا شوید .

به گزارش نازوب، گویند روزی گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگه کفشش درآمد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر حرکت قطار نتوانست پیاده شده و آن را بردارد. در همان لحظه گاندی با خونسردی لنگه دیگر کفشش را از پای درآورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت زده اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگه کفش قبلی افتاد.
یکی از همسفرانش علت امر را پرسید. گاندی خندید و در جواب گفت: مرد بینوائی که لنگه کفش قبلی را پیدا کند، حالا می تواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده نماید.


.

منبع :

تبلیغات