آکاایران: جوینده یابنده است

جوینده یابنده است

جوینده یابنده است -آکاجوینده یابنده است

آکاایران: جوینده یابنده است

جوینده یابنده است


می گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد. وقتی زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مساله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود یادداشت کرد و بخیال اینکه استاد آنها را بعنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای حل آنها فکر کرد. هیچیک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش برنداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد بکلی مبهوت شد، زیرا آن ها را به عنوان دو نمونه از مسائل غیرقابل حل ریاضی داده بود.

(از این مسئله  نتیجه می گیریم که در زندگی هیچ چیز غیر قابل حلی وجود ندارد و ما می توانیم با تلاش و کوشش خود غیر ممکن را ممکن سازیم.)

منبع : نون و آب

منبع :

حل مسئله ریاضی


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات