loading...

داستان زیبای علی کوچولو و مداد رنگی هایش

آکاایران: داستان زیبای علی کوچولو و مداد رنگی هایش

آکاایران: علی کوچولو و مداد رنگی هایش

 

 

به گزارش آکاایران: علی کوچولوهر روز به مهد کودک می رود. امروز مداد رنگی هایش را برای کشیدن نقاشی همراه خودش به مهد کودک آورده بود تا یک نقاشی قشنگ بکشد.

 اما وقتی خواست نقاشی هایش را با مداد رنگی رنگ کند نوک آن ها می شکست. علی کوچولو نوک آن ها را تراشید ولی باز نوک آن ها می شکست. علی کوچولو خیلی ناراحت شد چون رنگ نقاشی اش نیمه کاره مانده بود. علی کوچولو پیش خانم  مربی رفت و گفت :

خانم مربی نوک مداد رنگی هایمن می شکندهنوز نقاشی هایم را رنگ نکرده ام . یکی دیگر از بچه ها گفت: خانم نوک مداد رنگی های من هم شکسته است.

خانم مربی گفت : ناراحت نباشید مداد هایتان را به من بدهید تا ببینم. علی کوچولو و دوستش مدادهایشان را به خانم مربی نشان دادند. خانم مربی با دقت به آنها نگاه کرد وگفت: دلیل آن را فهمیدم علامتی که نشانه کیفیت و خوب بودن کالاست را روی آن نمی بینم. بچه ها پرسیدند اون علامت چیه؟

خانم مربی جواب داد : علامت استاندارد استاندارد یعنی مرغوبیت کالا یعنی اون کالا از بهترین مواد تهیه شده با شد. بچه ها پرسیدند : اون علامت چه شکلیه؟

خانم مربی گفت : از دوستانتان که موقع نقاشی نوک مدادشان نشکسته است خواهش کنید تا مدادهایشان را به شما نشان دهند . همه مشغول پیدا کردن علامت استاندارد روی مداد رنگی هایشان شدند. یکی از بچه ها صدا زد و گفت: من اون علامت را روی مدادم پیدا کردم. همگی برای دیدن آن علامت به طرفش حرکت کردند.

خانم مربی شکل علامت استاندارد را روی تابلو کشید و به بچه ها گفت: عزیزانم موقع خرید حتما به این علامت توجه کنید و به پدر و مادر و بزرگتر های خود بگویید که وقتی می خواهند مواد غذایی پوشاک و مواد بهداشتی بخرند حتما به این علامت توجه داشته باشند . تا کالایی مرغوب و با کیفیت خریداری کنند.

منبع :

تبلیغات