رسم عجیب چینی ها در مراسم عروسی  تصاویر -آکا

آکاایران: رسم عجیب چینی ها در مراسم عروسی تصاویر

آکاایران: توماس ساوین، اصالتاً فرانسوی است، اما در پکن به سر می‌برد. او در سال 2009، در یک کارخانۀ بازیافت نگاتیوهایی از این مراسم پیدا کرد و از آن زمان پروژۀ "معدن نقرۀ پکن" را کلید زده تا کشفیاتش را در مدون کند. کشفیات او شامل نیم میلیون عدد نگاتیو می‌شود.
او می‌گوید: "من متوجه فرصتی برای نجات خاطرات رهاشده شدم، با کارخانه معامله کردم تا این نگاتیوها را کیلویی به من بفروشد." او این مجموعه عکسها را تحت عنوان کتابی به نام "تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند" به چاپ رسانده است. (برای دیدن ابعاد بزرگتر روی تصاویر کلیک کنید)

مجله سرگرمی مهرفان
رسم عجیب چینی ها در مراسم عروسی  تصاویر
رسم عجیب چینی ها در مراسم عروسی  تصاویر -آکا
مجله سرگرمی مهرفان
رسم عجیب چینی ها در مراسم عروسی  تصاویر
رسم عجیب چینی ها در مراسم عروسی  تصاویر -آکا
مجله سرگرمی مهرفان

منبع :

تبلیغات