حکایت مصیبت

داستان های خواندنی


بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد .

پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی.

گفت: ای پدر فرمان تراست، نگویم و لیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟

گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگری شماتت همسایه.

گلستان سعدی

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='حکایت مصیبت' href='http://www.akairan.com/fun/allegory/2014910215048.html'>حکایت مصیبت</a></strong>, داستان راستان, داستان, داستانک, داستان های خواندنی, داستان های کوتاه, داستان های خواندنی, داستان های زیبا, داستان های جالب, سرگرمی, سرگرمی و, بازی و سرگرمی, سایت سرگرمی, تفریح و سرگرمی, سایتهای سرگرمی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='حکایت مصیبت' href='http://www.akairan.com/fun/allegory/2014910215048.html'>حکایت مصیبت</a></strong>, داستان راستان, داستان, داستانک, داستان های خواندنی, داستان های کوتاه, داستان های خواندنی, داستان های زیبا, داستان های جالب, سرگرمی, سرگرمی و, بازی و سرگرمی, سایت سرگرمی, تفریح و سرگرمی, سایتهای سرگرمیشما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات