نقاشی های

آکاایران: نقاشی های دیدنی و زیبای نورها

آکاایران: آکا ایرانشما را به دیدن نقاشی نورها با قدمتی 100 ساله دعوت می کند.  یکی از تکنیک های زیبا و جذاب عکاسی، نقاشی نور است که قدمت آن به 100 سال می رسد؛ نقاشی نور، حرکات نور در جلوی فریم دوربین است.

به گزارش آکاایران: «استفان اورلاندو» عکاس آمریکایی تصاویری از نقاشی نور انداخته است که مشاهده می کنید.

منبع :

تبلیغات