عکس هایی از

آکاایران: عکس هایی از نظم دیوانه کننده چینی ها!

آکاایران: در این بخش عکس هایی از نظم دیوانه کننده چینی ها را نظاره گر هستید.

 

به گزارش آکاایران: فعالیت های دسته جمعی ای چینی ها با نظم و ترتیب خاصی انجام می شود. این فعالیت ها شامل رژه های نظامی، تلاش برای شکستن رکوردهای جهانی یا امتحان های دسته جمعی هستند.

 

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

نظم دیدنی و دیوانه کننده نظامیان چین

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

نظم و ترتیب زنان و مردان کشور چین

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

عکس های دیوانه کننده از نظم مردم چین

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

عکس هایی از

 

منبع :

تبلیغات