عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

آکاایران: عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

آکاایران: به گزارش ایران ناز دانبی شین و ساک لی هردو هنرمند هستند و روی یک پروژه عکاسی دانشگاه کار می کنند و بدین طریق بین تنهایی شان پلی بزنند.

 

 

به گزارش آکاایران: علی رغم 14 ساعت فاصله زمانی میان سئول و نیویورک، این زوج در مکان هایی که تا حد ممکن به هم شباهت دارند از خودشان با حالات یکسان عکس می گیرند و سپس عکس ها را دقیقاً باهم ادغام و یک تصویر نهایی را خلق می کنند.

 

 

عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

ارتباط عجیب این زن و شوهر تنها با عکسهای مختلف

عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

عکس های از پل ارتباطی عجیب این زن و شوهر

 

 

 

منبع :

تبلیغات