عکس هایی از

آکاایران: عکس هایی از ریش های عجیب و غریبی که مد شده

آکاایران: عکس هایی از ریش های عجیب و غریبی که مد شده است را در زیر مشاهده میکنید. در بسیاری از ادیان و مذاهب، ریش بخش جدایی ناپذیر هویت یک مرد محسوب می شود. در آئین هندو ریش نشانگر زندگی زاهدانه و در دین یهود تراشیدن ریش محدودیت دارد. در برخی مذاهب مسیحیت مردان با تراشیدن و یا نتراشیدن ریش وضعیت تاهل خود را نشان می دهند.در اسلام داشتن ریش را سنت پیامبر می دانند.

به گزارش آکاایران: عکس هایی از ریش های عجیب و غریبی که مد شده

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده

 

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده

 

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده

 

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده

 

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده

 

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده

 

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده

 

عکس هایی از

ریش های عجیب و غریبی که مد شده 

منبع :

تبلیغات