عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

آکاایران: عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

آکاایران: دنیایی که همه چیزهای آن رو به تغییر است حتی علف های سبز صورتی می شوند!!!!

به گزارش آکاایران: ایران ناز: کشت علف های صورتی رنگ وارداتی در چین، توجه بسیاری از شهروندان این کشور را به خود جلب کرده است. این نوع علف که اصالتا به منطقه آمریکای شمالی تعلق دارد، با آغاز فصل پاییز به رنگ صورتی در می آید.

 

 

عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

عکس های قابل توجه علف های صورتی در چین!

منبع :

تبلیغات