مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

آکاایران: مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16

آکاایران: بودیست هایی که در تبت زندگی می کنند، به جای خاک کردن و یا نابود کردن اجساد مردگانشان، آنها را به کرکس ها ارمغان می کنند.

 

به گزارش آکاایران:

استخوان های باقیمانده ای که لاشخورها قادر به خوردنشان نبوده اند، در معبد نگهداری می شوند. به گزارش ایران ناز: برخی اوقات استخوان ها له شده و به شکل پودر درآورده می شود و سپس نیز با خوردنی های دیگر مخلوط شده و به کلاغها و پرندگان دیگر داده می شود.

 

در این روش که “دفن در آسمان” نام دارد، ضمن اعتقاد بر اینکه روح مردگان در روح انسانهای دیگر جای می گیرد، معتقدند که با دادن اجساد به کرکس ها نیز، از خورده شدن دیگر حیوان های کوچک از سوی کرکس ها، جلوگیری می کنند و از زندگی جانداران به این شکل محافظت می نمایند.

 

اجساد در محلی که برج سکوت نام دارد برای مدتی گذاشته شده و سپس از سوی راهبان بودایی، توسط چاقو و تبر تکه تکه شده و به کرکس ها داده می شود.

 

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

مردمی که عزیزانشان را به لاشخورها می دهند! (عکس 16-)

 

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرح های گرافیکی با مفهوم سکوت

تبلیغات