این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

آکاایران: این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

آکاایران: سازه های معماری خلاقانه که برای انسان قابل خوردن هستند

سازه های معماری هنرمندانه که توسط یک نانوای جذاب اوکراینی ساخته شده اند.

یک نانوای اوکراینی به نام « دینارا کاسکو » به طبخ نان ها و شیرینی های عجیبی مبادرت کرده است که شبیه سازه های معماری و نمودار های مهندسی هستند.

 برای اولین بار است که نان هایی در این اشکال عجیب و غریب و  در رنگ ها و مزه های متنوع پخته میشود. دینارا کاسکو برای نان هایی که پخته است  از تعبیر« عجایب معماری قابل خوردن»  استفاده می کند.

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

عکس هنرمند خلاق

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

سازه معماری

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

سازه های معماری خلاقانه

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

عکس خلاقیت

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

عکس های جالب و دیدنی

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

عکس های دیدنی از سازه های خوشمزه

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

عکس جالب

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

سازه های معماری خلاقانه که برای انسان قابل خوردن هستند

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

سازه های معماری خلاقانه که برای انسان قابل خوردن هستند

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

سازه های معماری خلاقانه که برای انسان قابل خوردن هستند

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

سازه های معماری خلاقانه که برای انسان قابل خوردن هستند

این سازه های معماری را می توانید بخورید + عکس

 

.

منبع : taknaz.ir

تبلیغات