آکاایران: صدها نفر از مردم آمریکا در صحرای موهاوی واقع در کالیفرنیا حضور پیدا کرده اند تا به زعم خود بزرگترین جشنواره آخرالزمانی جهان را برگزار کردند.
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)

آکاایران: آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)

این افراد که با شکل و شمایل عجیب و غریب در این صحرا حضور پیدا کرده اند طرفداران فیلم مکس دیوانه هستند.
این فیلم که یک فیلم پسارستاخیزی و اکشن است.
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
پسارستاخیزی نام زیرسبکی از ژانر علمی-تخیلی است که به طور خاص به ماجراهای پیش آمده در فضای پس از فاجعه ای بزرگ می پردازد. در این زیرسبک اکثراً انسانیت نابود شده و جز اندکی از آن باقی نمانده و نجات یافتگان با تبعات فاجعه در گیر هستند. افراد جمع شده در صحرای موهاوی نیز خود را جزو اندک باقی مانده های پس از فاجعه بزرگ می دانند.
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
آخرالزمان در صحرای موهاوی کالیفرنیا (عکس)
.

منبع : saten.ir


تبلیغات