آکاایران:  
دیدنی ترین صخره های جهان

Balanced Rock, Garden of the Gods, Colorado

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

آکاایران: عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Gibson Steps (12 Apostles), Great Ocean Road, Australia

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Ko Tapu Island, Thailand

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Bisti Rock Formations, New Mexico

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Bryce Canyon, Utah

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Reed Flute Caves, Guangxi Province, China

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Landscape Arch, Arches National Monument, Utah

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Torghatten, Norway

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

El Torcal de Antequera, Spain

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Stone Forest National Park, Yunnan, China

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Meteora, Greece

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Mushroom and Chicken Rocks, White Desert, Egypt

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Sahara Desert, Tassili N’Ajjer, Algeria

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Giant’s Causeway, Ireland

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Mono Lake, California

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Azure Window at Dwejra Bay, Gozo, Malta

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Split Apple Rock, Kaiteriteri, South Island, New Zealand

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Arbol de Piedra, Salar de Uyuni, Bolivia

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Devil’s Marbles, Australia

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Fundy Bay, Canada

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Painted Cliffs, Tasmania

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Isalo National Park, Madagascar

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Cappadocia, Turkey

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Devils Tower National Monument, Wyoming

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری

Rock Formation, Namibia

عجیب ترین صخره های جهان/ تصویری.

منبع : jazzaab.ir


تبلیغات